Button Add Line Official Account PodsCafe
Button Add Line Official Account PodsCafe

ปัญหาที่มักพบและวิธีแก้ไขเบื้องต้นจาก Kardinal Stick

ปัญหาที่มักพบและวิธีแก้ไขเบื้องต้นจาก Kardinal Stick

ปัญหาที่มักพบและวิธีแก้ไขเบื้องต้นจาก Kardinal Stick

การใช้งานไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็สามารถพบเจอกับปัญหาในการใช้งานบ้างไม่มากก็น้อย แม้จะเป็นพอดไฟฟ้าระบบปิดที่ได้มาตรฐานระดับสากลอย่าง Kardinal Stick ก็เช่นกัน ซึ่งแม้จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาในการใช้งานไม่บ่อยนัก แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเสียทีเดียว ส่วนใหญ่ปัญหาที่พบได้มากในกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอดไฟฟ้าระบบปิดเมื่อเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าประเภทการใช้งานอื่น เช่น แบบหยดน้ำยาสูบ แบบแท็งค์เก็บน้ำ (เป็นบุหรี่ไฟฟ้าประเภท Sub Ohm) นั้น การใช้งานพอดไฟฟ้าระบบปิดพบปัญหาได้น้อยที่สุด และยังใช้งานง่ายที่สุดด้วย

ส่วนปัญหาที่ผู้ใช้งานพอดไฟฟ้าระบบปิดมักจะพบได้บ่อยครั้ง ในหลายๆ แบรนด์บุหรี่ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น Kardinal Stick หรือ Relx เองก็ตาม โดยปัญหาส่วนใหญ่นั้น มีดังนี้

  1. น้ำยาพอดรั่วซึม – สาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากหัวน้ำยาพอดที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้งานไม่ถูกวิธีเช่นกัน โดยจะมีน้ำยาหกรั่วออกมากเกินกว่าปกติ เพราะขั้วแม่เหล็กที่อาจเกิดการผิดพลาด หรือแม้แต่การบรรจุที่ไม่ถูกวิธี แต่ทั้งนี้ หากมีเพียงเป็นคราบไอน้ำที่ก้นน้ำยาพอด หรือไอน้ำเกาะภายในตัวเครื่องบางๆ ไม่ได้หมายถึงปัญหา เพราะน้ำยาพอดนั้นเป็นของเหลว สามารถระเหยออกได้ วิธีแก้ไข หากพบปัญหานี้ในการใช้งาน หากเป็นน้ำยาพอดรั่วซึมออกมากผิดปกติ ลูกค้าควรเปลี่ยนหัวน้ำยาพอดได้ทันที หรือหากเป็นเพียงคราบไอน้ำเกาะที่ก้นหัวน้ำยาพอด ให้ใช้คัตตอนบัตแห้ง เช็ดภายด้านในตัวเครื่อง อีกทั้งระหว่างที่ไม่ได้ใช้งาน หรือชาร์จแบตตัวเครื่องก็ให้ถอดหัวน้ำยาพอดออกเพื่อเป็นการระบายความชื้นภายในด้วย
  2. ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เข้า – เป็นอีกปัญหาที่พบได้บ่อย มักจะเกิดจากสายชาร์จมีปัญหา แก้ได้ด้วยแค่เพียงเปลี่ยนสายชาร์จ แต่ถ้าหากเมื่อเปลี่ยนสายชาร์จแล้วยังไม่สามารถชาร์จได้ แนะนำให้ผู้ใช้งานส่งตัวพอด เคลมประกันกับผู้จำหน่ายได้เลย
  3. ตัวพอดสั่นเมื่อใช้งาน – เป็นอีกปัญหาที่มักพบได้จากการใช้งาน เช่น เมื่อเสียบน้ำยาพอดไปแล้ว มีการสั่นระหว่างใช้งาน โดยที่แบตเตอรี่ไม่ได้หมด และยังสูบได้ตามปกติ อาจเกิดจากมีน้ำเข้าเครื่อง หรือทำเครื่องตกหล่นบ่อยก็เป็นได้

อย่างไรก็ตาม หากเมื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้วยังไม่ดีขึ้น หรือไม่สามารถใช้งานได้ดังเดิม ให้ผู้ใช้งานส่งตัวเครื่องเคลมประกันกับตัวแทนผู้จัดจำหน่าย และสอบถามว่าสามารถเคลมประกันเครื่องใหม่ได้หรือไม่ เพราะทั้งนี้ บางตัวแทนผู้จัดจำหน่ายเองก็จะมีระยะเวลาในการประกันกำหนดไว้เช่นกันด้วย

ปัญหาที่มักพบและวิธีแก้ไขเบื้องต้นจาก Kardinal Stick

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ