Button Add Line Official Account PodsCafe
Button Add Line Official Account PodsCafe

บุหรี่-ไฟฟ้า vs บุหรี่มวน ต่างกันอย่างไร อะไรอันตรายกว่ากัน

นำเสนอความแตกต่างข้อดี ข้อเสีย วิธีการใช้งานของ บุหรี่-ไฟฟ้า อย่างละเอียด พร้อมเหตุผลที่คุณควรเปลี่ยนจาก บุหรี่มวน มาใช้ พอตไฟฟ้า

องค์ประกอบของ บุหรี่-ไฟฟ้า vs บุหรี่มวนต่างกันอย่างไร

พอตไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้า

 • แบตเตอรี่ เป็นแหล่งพลังงานให้กับอุปกรณ์
 • หัวอะตอม ทำหน้าที่เปลี่ยนน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าให้เป็นไอ
 • แทงค์น้ำยา บรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า
 • ก้านดูด ใช้สูบไอจากบุหรี่ไฟฟ้า
 • น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ประกอบด้วย
  • โพรพิลีนไกลคอล (Propylene Glycol) สารให้ความหวาน
  • กลีเซอรีน (Glycerin) สารเพิ่มความข้น
  • นิโคติน (Nicotine) สารเสพติด
  • สารแต่งกลิ่นรส

บุหรี่มวน

 • ยาสูบ ใบยาสูบที่ผ่านกระบวนการอบแห้งและบด
 • กระดาษมวน ใช้มวนยาสูบ
 • ไส้กรอง กรองสารพิษบางชนิดจากควันบุหรี่
 • กาว ใช้ยึดกระดาษมวน

2. กลไกการทำงานระหว่าง บุหรี่-ไฟฟ้า vs บุหรี่มวน

พอตไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้า

 1. ผู้สูบจะกดปุ่มเพื่อเปิดใช้งานแบตเตอรี่
 2. แบตเตอรี่จะส่งพลังงานไปยังหัวอะตอม
 3. หัวอะตอมจะทำความร้อนกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า
 4. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะเปลี่ยนเป็นไอ
 5. ผู้สูบจะสูบไอเข้าสู่ปอด

บุหรี่มวน

ผู้สูบจะจุดไฟที่ปลายบุหรี่ ไฟจะเผาไหม้ยาสูบ ควันจากยาสูบจะถูกสูดเข้าสู่ปอด

3. สารเคมีที่พบภายในบุหรี่ไฟฟ้า vs บุหรี่มวน

พอตไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้า

 • สารเคมีหลัก โพรพิลีนไกลคอล (Propylene Glycol) กลีเซอรีน (Glycerin) นิโคติน (Nicotine)
 • สารแต่งกลิ่นรส สารเคมีเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว นิกเกิล สารเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อระบบประสาท
 • สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) สารเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

อันตราย

ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน บุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว บุหรี่ไฟฟ้าอาจไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กและวัยรุ่น

บุหรี่มวน

 • สารเคมีหลัก ทาร์ (Tar) คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde)
 • สารก่อมะเร็ง สารเคมีเหล่านี้สามารถก่อมะเร็งปอด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอื่น ๆ
 • สารพิษ สารเคมีเหล่านี้สามารถเป็นอันตรายต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย

อันตราย

บุหรี่มวนเป็นสาเหตุหลักของโรคปอด มะเร็งปอด โรคหัวใจ และโรคอื่นๆ บุหรี่มวนเป็นอันตรายต่อทุกคน

4. ผลกระทบต่อสุขภาพของบุหรี่ไฟฟ้า vs บุหรี่มวน

พอตไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้า

 • ปอด ไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดการอักเสบระคายเคือง
 • หัวใจ เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • สมอง ส่งผลต่อพัฒนาการสมองของเด็กและวัยรุ่น
 • ระบบภูมิคุ้มกัน affects the immune system

บุหรี่มวน

 • ปอด เป็นสาเหตุหลักของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคปอด
 • หัวใจ เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • มะเร็ง ก่อมะเร็งปอด มะเร็งช่องปาก มะเร็งกล่องเสียง
 • ระบบอื่น ๆ ส่งผลต่อระบบอื่น ๆ ของร่างกาย เช่น กระดูก ฟัน สายตา

5. เปรียบเทียบความเสี่ยงบุหรี่ไฟฟ้า vs บุหรี่มวน

พอตไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้า

 • ยังไม่มีข้อมูล เพียงพอที่จะสรุปว่าปลอดภัยในระยะยาว
 • มีความเสี่ยง ต่อสุขภาพ เช่น โรคปอด โรคหัวใจ
 • ไม่ปลอดภัย สำหรับเด็กและวัยรุ่น

บุหรี่มวน

 • อันตราย ส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายอย่าง
 • เป็นสาเหตุหลัก ของโรคปอด มะเร็ง โรคหัวใจ
 • อันตรายต่อทุกคน ไม่ว่าจะสูบเองหรือสูดควันบุหรี่มือสอง

6. ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพระหว่างบุหรี่ไฟฟ้า vs บุหรี่มวน

ทางที่ดีที่สุดคือเลิกสูบบุหรี่ทั้งประเภท

วิธีเลิกสูบบุหรี่

 • ปรึกษาแพทย์ แพทย์สามารถให้คำแนะนำและยาช่วยเลิกสูบ
 • ใช้โปรแกรมเลิกบุหรี่ มีโปรแกรมเลิกบุหรี่มากมายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
 • ใช้เทคนิคการเลิกสูบด้วยตนเอง มีเทคนิคมากมาย เช่น การเปลี่ยนพฤติกรรม การหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
 • ขอความช่วยเหลือจากครอบครัวและเพื่อน การได้รับกำลังใจจากคนรอบข้างสำคัญมาก

ทางเลือกอื่น ๆ แทนการสูบบุหรี่

 • ออกกำลังกาย การออกกำลังกายช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดและลดความอยากสูบบุหรี่
 • หากิจกรรมอื่นทำ หากิจกรรมอื่นทำเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากการสูบบุหรี่
 • ฝึกสมาธิ การฝึกสมาธิช่วยให้ควบคุมอารมณ์และความอยากสูบบุหรี่
 • ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและลดความอยากสูบบุหรี่
 • บุหรี่ไฟฟ้า อาจจะช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้ในบางคน แต่ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด มีงานวิจัยบางชิ้นที่สนับสนุนว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกสูบบุหรี่ได้ เพราะมีนิโคตินทดแทนความอยากบุหรี่มวนและไม่มีควันบุหรี่

ข้อจำกัดบุหรี่ไฟฟ้า vs บุหรี่มวน

บุหรี่ไฟฟ้ายังไม่มีข้อมูล เพียงพอที่จะสรุปว่าปลอดภัยในระยะยาว อาจอันตรายต่อเด็กและวัยรุ่น ส่งผลต่อพัฒนาการของสมอง บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีราคาแพงกว่าบุหรี่มวนบุหรี่ไฟฟ้าหาซื้อยากกว่าบุหรี่มวน แบตเตอรี่อาจระเบิดเกิดขึ้นได้น้อย แต่มีความเสี่ยง สารเคมีในน้ำยา อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อสรุป ว่าสามารถช่วยเลิกสูบบุหรี่ได้จริง ส่วนบุหรี่มวนอันตราย ส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายอย่าง เป็นสาเหตุหลัก ของโรคปอด มะเร็ง โรคหัวใจ อันตรายต่อทุกคน ไม่ว่าจะสูบเองหรือสูดควันบุหรี่มือสอง มีสารก่อมะเร็งมากกว่า 7,000 ชนิด ส่งผลต่อกลิ่นตัว กลิ่นปาก ฟันเหลือง และสูบบุหรี่เป็นการเสียเงินโดยไม่จำเป็นเลิกยากมีสารเสพติด

ตัวอย่างพอตไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้า vs บุหรี่มวน

KS Lumina

 • พอตไฟฟ้า แบบ Pod System ใช้งานง่าย พกพาสะดวก
 • ดีไซน์ เรียบหรู ทันสมัย
 • แบตเตอรี่ ใช้งานได้ยาวนาน
 • น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า มีหลากหลายรสชาติ
 • ราคา ค่อนข้างสูง

บุหรี่มวน

 • Marlboro Lights เป็นที่นิยม หาซื้อง่าย
 • ราคา ถูกกว่า KS Lumina
 • มีสารก่อมะเร็ง มากกว่า 7,000 ชนิด
 • ส่งผลเสียต่อสุขภาพ หลายอย่าง
 • เลิกยาก มีสารเสพติด

บทสรุป

บุหรี่ไฟฟ้า vs บุหรี่มวน เลือกสูบแบบไหนดี ?

พอตไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้า ไม่มีควันบุหรี่มือสอง พอต สร้างไอน้ำแทนควันบุหรี่ มีกลิ่นหอม บุหรี่ไฟฟ้ามีกลิ่นหอมหลากหลาย ควบคุมปริมาณนิโคตินได้ บุหรี่ไฟฟ้ามีระดับนิโคตินให้เลือกหลากหลาย เลิกสูบบุหรี่ได้ มีงานวิจัยบางชิ้นที่สนับสนุนว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกสูบบุหรี่ได้

ส่วนของบุหรี่มวนหาซื้อง่าย บุหรี่มวนหาซื้อง่ายกว่าบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่มวนมีราคาถูกกว่าบุหรี่ไฟฟ้า

แม้ว่าอนาคตของ บุหรี่ไฟฟ้า ยังไม่แน่นอน ปัจจุบันหลายประเทศ ห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า แต่ในอนาคตเป็นไปได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะเปิดกว้าง โดยอาจถูกควบคุมน้อยลง